ÁP DỤNG TỪ 01/02/2020

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU SẢN PHẨM
CẤP BẬC NHẬP LẦN ĐẦU DUY TRÌ HÀNG THÁNG CHIẾT KHẤU THƯỞNG THÁNG THƯỞNG QUÝ (3 THÁNG)
TỔNG PHÂN PHỐI 500.000.000 VNĐ 300.000.000 VNĐ 53% 16.800.000 VNĐ (5,6%) 23.400.000 VNĐ (2,6%)
NHÀ PHÂN PHỐI 200.000.000 VNĐ 120.000.000 VNĐ 50% 6.450.000 VNĐ (5,2%) 8.640.000 VNĐ (2,4%)
TỔNG ĐẠI LÝ 100.000.000 VNĐ 60.000.000 VNĐ 44% 3.120.000 VNĐ (5,2%) 3.960.000 VNĐ (2,2%)
ĐẠI LÝ 50.000.000 VNĐ 30.000.000 VNĐ 38% 1.500.000 VNĐ (5%) 1.800.000 VNĐ (2%)
CHI NHÁNH 20.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 30% 240.000 VNĐ (4,8%)
SỈ 10.000.000 VNĐ 0 25%
SỈ 3.000.000 VNĐ 0 20%
SỈ 5 Sản phẩm 0 15%